Yhteysvirhe

Sovellus ei saa yhteyttä palvelimeen, joten automaattinen tallennus ei tällä hetkellä onnistu. Tarkista internet yhteytesi toimivuus.

Tutkimus- ja matka-apurahahakemukset

Luo uusi

Jatka tai tarkastele vanhaa hakemusta

Tutustu huolella hakuohjeisiin. Vain ohjeiden mukaan laaditut hakemukset otetaan käsittelyyn. Apurahahakemuksen kaikkiin kohtiin tulee vastata. Tutkimussuunnitelmaliite saa olla korkeintaan 5-sivuinen. Muuten tutkimussuunnitelma on vapaamuotoinen. Tärkeää on, että tutkimussuunnitelmasta käy ilmi tutkijan oma osuus suunnitellussa tutkimustyössä.

Enimmäispituuden ylittäviä, puutteellisesti tai epäselvästi laadittuja hakemuksia ei käsitellä. Samaa tutkimusta tai tutkijaa ei pääsääntöisesti tueta kahtena peräkkäisenä vuotena. Perus- ja jatko-opintoihin liittyviin opinnäytetöihin, kuten syventävien opintojen tutkielmiin, ei myönnetä apurahaa. Poikkeuksena on tutkielma, joka on rekisteröity väitöskirjan osaksi. Apurahan saajan tulee olla valmis pyydettäessä pitämään tutkimusaiheeseensa liittyvä esitelmä Suomen Naishammaslääkärit ry:n kokouksessa.

Hakemus liitteineen tulee luoda ja lähettää tällä sivulla hakuajan puitteissa. Hakuaika 15.1.2024 – 27.4.2024 klo 12:00.

Tarkista, että tarvittavat liitetiedostot ovat saatavillasi. Hakemuksesta riippuen tarvittavat liitteet:

  • Tutkimussuunnitelma (enintään 5 liuskaa, fonttikoko vähintään 12, riviväli vähintään 1, kaikki marginaalit vähintään 2 cm ja koko liitteessä viitteineen korkeintaan 1600 sanaa. Viitteissä voit halutessasi käyttää pienempää fonttikokoa).
  • Eettisen toimikunnan lausunto tai biopankin suostumus
  • Koe-eläintoimikunnan lupa
  • Tutkimuslupa

Sallitut tiedostomuodot ovat: pdf, zip ja Word (doc/docx).

Lomake tallentuu automaattisesti kun täytät tietoja. Voit täyttää hakemusta useassa erässä. Voit jatkaa hakemusta sähköpostiisi tulleen linkin kautta. Muista lähettää valmis lomake alhaalta "Lähetä hakemus" -napista. Vain lähetetyt hakemukset käsitellään. Lähetettyä lomaketta ei voi muokata.

Hakemus on täytettävä sähköisesti tällä sivulla. Tulostettuja lomakkeita ei käsitellä.

Apurahaa voi hakea ympäri vuoden. Matka-apurahahakemuksen kaikkiin kohtiin tulee vastata. Puutteellisesti tai epäselvästi laadittuja hakemuksia ei käsitellä. Samaa tutkimusta tai tutkijaa ei pääsääntöisesti tueta kahtena peräkkäisenä vuotena.

Matkaselvitys tositteineen sekä hakijan henkilötunnus, verotuskunta ja pankkiyhteys tulee toimittaa yhdistykselle kolmen kuukauden kuluessa matkan päättymisestä, jonka jälkeen apuraha voidaan maksaa hakijalle.

Lomake tallentuu automaattisesti kun täytät tietoja. Voit täyttää hakemusta useassa erässä. Voit jatkaa hakemusta sähköpostiisi tulleen linkin kautta. Muista lähettää valmis lomake alhaalta "Lähetä hakemus" -napista. Vain lähetetyt hakemukset käsitellään. Lähetettyä lomaketta ei voi muokata.

Hakemus on täytettävä sähköisesti tällä sivulla. Tulostettuja lomakkeita ei käsitellä.